Vår nya hemsida hittas på adressen http://www.sivistysvantaa.fi/kyrkobyskola/index.html