Kyrkoby skola

Vad kan du som förälder göra?

  • Kontakta alltid skolan om du misstänker mobbning (skolans mobbningsteam eller rektor, klasslärare eller elevvårdspersonal). Samarbeta med skolan, låt skolan presentera sin handlingsplan, diskutera på vilket sätt du kan ta del i arbetet och kom överens om hur uppföljningen sköts.

  • Försök hålla dig lugn om du får höra att ditt barn mobbar eller blir mobbat. Undvik att kontakta mobbarnas eller mobbningsoffrets föräldrar direkt. Föräldrar som får veta att deras barn mobbar eller mobbas kan överreagera. Situationen förvärras då och mobbningsproblemet blir svårare att lösa. Låt skolan sköta kontakten.

  • Om du får veta att ditt barn blir mobbat, uppmuntra ditt barn att berätta om det som hänt och visa att du accepterar dina barns känslor och rädsla. Det är smärtsamt att få veta att ditt barn har trakasserats av andra barn.
    Kontakta skolan, även om ditt barn protesterar och tala om att så bör göras. Stöd barnet och var medveten om att det kan ta tid innan ditt barn vågar tro att mobbningen upphört och blir sitt gamla jag igen. Fundera tillsammans på hur ditt barn kan ”komma med i leken” igen och få vänner. Det hjälper att ha en kompis. Uppmuntra ditt barn att ha en fritidssysselsättning, en ny hobby kan leda till nya vänner.
    Ibland kan barnet ändå behöva utomstående professionell hjälp för att bearbeta det som hänt. Samma behov av stöd gäller också mobbaren.

  • Om du får veta att ditt barn mobbar andra gör klart för barnet att du inte accepterar någon form av mobbning och gör allt för att få slut på mobbningen. Tala direkt och ge klara och enkla budskap - mobbningen måste omedelbart upphöra! Var lyhörd och stöd barnet i att bli av med sin mobbarroll.

  • Tala hemma om mobbning och kamratrelationer - om hur det känns, hur man som kompis kan hjälpa, om att våga vara sig själv och bry sig om andra. Det finns bra böcker om temat som ni tillsammans kan läsa och samtala kring. (Se litteraturlista).

  • Se till att själva mobbningen upphör - att söka orsaker och syndabockar leder ingen vart. Det är lösningarna som gäller!