Kyrkoby skola

Föreningens verksamhet

Vårfest 05Föreningen Hem och Skola fungerar som en samarbetslänk mellan skola och hem. Alla familjer är medlemmar i Hem och Skola genom att betala en årlig medlemsavgift.


Föreningen planerar, arrangerar och understöder olika aktiviteter såsom klubb-verksamhet, utfärder och exkursioner för skolans elever.

Eftermiddagsklubben ”eftis” Nyckelpigan fungerar på Midgård i Hem och Skolas regi.

För familjerna ordnas gemensamma evenemang såsom idrottsdag, talkoarbete och fester.

Föreningen hjälper skolan med anskaffning av undervisningsmaterial och tillbehör som inte kan anskaffas ur skolans egna medel.

Verksamheten finansieras genom understöd från olika fonder och stiftelser, eftisavgifter och intäkter från evenemang.

Att aktivt vara med och delta i föreningens verksamhet är ett bra sätt att lära känna andra föräldrar och barn. Kom med och ha roligt!